pagtapos ng unos

ang iyong kahinaan
ay iyo ring tibay
kaya tayo nang maglakbay
sa kaharian ng basag na buhay

ang iyong kahinaan
ay iyo ring tibay
kaya tayo nang sumamba
sa altar ng diyos ng luha.

ang iyong kahinaan
ay iyo ring tibay
kaya tayo nang humalakhak
sa galak ng kabiguan

tapos na ang bagyo
may bangkay sa tabi ko
magsaya tayo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>