PLDT

nagsaing siya ng kanin
habang naghihintay ang adobong baboy.
naligo na rin siya
dahil ngayong gabi darating ang sinta.
PLDT ang mabilis na sambit niya,
bago nalagot ang linya.

pagtapos ng unos

ang iyong kahinaan
ay iyo ring tibay
kaya tayo nang maglakbay
sa kaharian ng basag na buhay

ang iyong kahinaan
ay iyo ring tibay
kaya tayo nang sumamba
sa altar ng diyos ng luha.

ang iyong kahinaan
ay iyo ring tibay
kaya tayo nang humalakhak
sa galak ng kabiguan

tapos na ang bagyo
may bangkay sa tabi ko
magsaya tayo.