milagro

limang minuto na siyang nagdarasal
na pahintuin na ng panginoong diyos
ang pait na nararamdaman niya sa kalooban
nang biglang umulan ng palaka.

apat na oras na siyang nakaluhod
di siya makalabas ng simbahan
ihing-ihi na siya at namimilipit
tumila na ang ulan, kapagdaka.