VAGABOND PINOY BLUES

ilatag ang banig
sa buong daigdig
matulog
kung saan
abutan
ng gabi

lakad
pag sikat ng araw
pahinga
pag labas ng buwan
baligtad
kung minsan

hihinto siguro
ang byaheng ito
pag nalagutan na
ng hininga
o pag naubusan
ng gasolina