PLDT

nagsaing siya ng kanin
habang naghihintay ang adobong baboy.
naligo na rin siya
dahil ngayong gabi darating ang sinta.
PLDT ang mabilis na sambit niya,
bago nalagot ang linya.

pagtapos ng unos

ang iyong kahinaan
ay iyo ring tibay
kaya tayo nang maglakbay
sa kaharian ng basag na buhay

ang iyong kahinaan
ay iyo ring tibay
kaya tayo nang sumamba
sa altar ng diyos ng luha.

ang iyong kahinaan
ay iyo ring tibay
kaya tayo nang humalakhak
sa galak ng kabiguan

tapos na ang bagyo
may bangkay sa tabi ko
magsaya tayo.

milagro

limang minuto na siyang nagdarasal
na pahintuin na ng panginoong diyos
ang pait na nararamdaman niya sa kalooban
nang biglang umulan ng palaka.

apat na oras na siyang nakaluhod
di siya makalabas ng simbahan
ihing-ihi na siya at namimilipit
tumila na ang ulan, kapagdaka.

VAGABOND PINOY BLUES

ilatag ang banig
sa buong daigdig
matulog
kung saan
abutan
ng gabi

lakad
pag sikat ng araw
pahinga
pag labas ng buwan
baligtad
kung minsan

hihinto siguro
ang byaheng ito
pag nalagutan na
ng hininga
o pag naubusan
ng gasolina